LEDARSKAP PÅ GOOGLE-VIS

För några år sedan började vi titta på Google utifrån ett ledarskapsperspektiv. Som ett av världens mest framgångsrika företag är de högintressanta. Vad är knepen?

Laszlo-Bock-senior-vice-president-people-operations-Google-ledarskap-äventyrens-ö

Vad är det de gör som inte de andra gör? Hur ser de på ledarrollen?

Tidigt insåg vi att de förkastade s.k. Traditionellt ledarskap. Att ha haft tidigare ledarbefattningar tycktes inte vara en merit på Google. Istället pratades det mycket om situationsanpassat, utvecklande ledarskap.

STRUNTAR I TRADITIONELL FORSKNING

I en värld som vår konsultvärld – där det ständigt hänvisas till nya forskningsrön om ledarskap hittade vi ett företag som gick sin egen väg. Ett företag som sa att ”vi är tillräckligt stora för att använda oss själva som forskningsunderlag”  och det var exakt vad de gjorde.

I början anställde Google högutbildade tekniker med akademiska meriter. Det var bara sådana experter som blev chefer, såna som hade koll och kunde visa de anställda hur saker och ting fungerade.
Sen började man titta på vad de anställda ville ha. Det visade sig att ingen var speciellt intresserad av att ha chefer som satt inne på alla svaren. Istället ville man ha chefer som coachade och hjälpte medarbetarna framåt. De ville inte bli så styrda. De ville utveckla själva. Google anpassade sig till vad den egna forskningen visade och bytte chefer till coachande ledare.

VAD GOOGLE VILL HA

Laszlo Bock är Senior vice president på Google People Operations – den som ytterst ansvarar för Googles rekryteringar säger: ”Vad som är viktigt är hur du gör ditt jobb. Inte varifrån du har fått dina kunskaper. En fin examen och goda testresultat är aldrig någon garanti”. Istället värderar man

  • Ledarskapsförmågor – där du förstår att backa när du inte längre behövs
  • Stort ego – där du kämpar och strider för vad du tror på
  • Ödmjukhet – Beskrivs av Bock som ”litet ego” – där du backar om någon har en bättre idé
  • Samarbetsförmåga – som kan utvecklas
  • Anpassningsförmåga – människor du möter är olika och du måste kunna förhålla dig till det
  • ”Intellektuell ödmjukhet” – Om du inte har det och hänger kvar i ”gamla beprövade sätt”  kommer du aldrig att utvecklas

Här kan du läsa en längre intervju med Lazlo Bock från The New York Times om hur du ska bete dig om du vill ha jobb på Google.
…och kanske andra framgångsrika företag som väljer att hoppa på Google-filosofin.

 

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.