Exempel-på-ledarskapsutveckling

GRATTIS SVENSKA CHEFER! NI ÄR BÄST!

Att få feedback – beröm (och kritik) och att bli sedd av sin närmaste chef är viktigare för resultatet än vad många tror. Gång på gång påvisas i olika undersökningar att anställda som uppmärksammas och får beröm blir mer motiverade och levererar ett högre värde till organisationen än de som inte får det.
Att inte ”bli sedd” och avsaknad av feedback kan å andra sidan vara helt demoraliserande (”det är ju ändå ingen som uppskattar vad jag gör på dagarna”) och på sikt leda till att man tappar värdefull kompetens.

I november 2012 genomförde Jobbsiten Stepstone  en webbenkät där man just frågade om hur bra man upplevde att chefen var att uppmärksamma och ge berömma . Totalt svarade 4 400 anställda från Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige. Undersökningen visar att Sveriges chefer är bäst i Europa på att uppmärksamma och ge beröm till sina medarbetare!

I Sverige får 41 % av de anställda beröm för sina prestationer, tätt följt av danskar och fransmän med 38 % respektive 35 %. Tyskland är det land där de anställda får minst erkännande. Endast 19 % av tyskarna säger att deras arbete uppmärksammas och omnämns av chefen.

41% är jättebra!
Men…det innebär också att hela 59% av de tillfrågade 392 svenskarna upplever att de inte tycker sig få tillräckligt mycket feedback. Så även om vi redan ÄR bäst – kan vi faktiskt bli ännu bättre.

Tillhör du dem som nu tänker att du ska ta tag i det här och bli lite bättre på att ge feedback men inte riktigt vet hur du ska göra?
Eller tillhör du dem som tror att det bara är chefens jobb att se och bekräfta?
Här är ett tips om hur få lite starthjälp redan på nästa konferens.
Och här har ni en bra artikel där feedbackens gåta beskrivs lite mer ingående.

För när man väl vet hur man ska uttrycka sig är det faktiskt jättelätt!

Grattis svenska chefer!

 

NO COMMENTS

POST A COMMENT