BESVIKNA MEDARBETARE, DÅLIGA CHEFER OCH SKITSURA KUNDER

Netsurvey bloggade i veckan om att missnöjda medarbetare ger skitsura kunder.  Ledarskapets betydelse för ett företags framgång är något de är experter på och naturligtvis finns det kopplingar mellan sura kunder och dåliga chefer.
Netsurvey är ett företag som bl.a. gör medarbetarundersökningar. De har också medverkat i en del forskning som påvisat att ledarskapet kan vara resultatpåverkande med så mycket som 20%.

I bloggen refereras till en artikel i Veckans affärer om USA:s 10 mest hatade företag.

Dåliga-chefer-och-missnöjd-personal

Två av dem är American Airlines – som på sista tiden beskrivits som företaget med ”Amerikas otrevligaste personal” – och ett TV-bolag, Dish Networks.

Det dessa bolag har gemensamt är att de drivs och agerar helt i vinstintresse och avsaknad av empati med kunder och anställda. Massuppsägningar och försämrade villkor präglar hela deras verksamhet.
Och JA. Jag vet att företag måste tjäna pengar för att kunna överleva.
Jag vet också att ibland måste man säga upp folk pga av förändrade marknadsförutsättningar, lågkonjunkturer eller minskad försäljning.

Men jag vet också att det finns företag som gör snygga avslut när folk får gå.
Och jag vet att det finns företag som när alla andra säger upp istället ber sin egen personal om hjälp. Och får det! Massivt och mangrant.
Ett sånt företag med stora besparingskrav sparade på SEX MÅNADER in vad de skulle ha sparat på ett helt år!
För att cheferna var bra chefer och hade personalens förtroende.
När jag frågade cheferna hur de lyckats med den bedriften svarade de att de själva egentligen inte gjort någonting alls. Det var mest personalen som spontant kommit med idéer i stort och i smått. Exempelvis:

  • Att ta med sina egna morgontidningar och säga upp alla prenumerationer på jobbet.
  • Turas om att göra fruktskålar och säga upp de abonnemangen.
  • Jobba effektivare för att minska övertid
  • Skriva på bägge sidor av pappret (nytänk på den tiden – mer vanligt idag)

På ett stort företag blir det här mycket pengar och medan konkurrenten vägg i vägg sa upp 800 personer fick alla vara kvar på företaget där cheferna var bra chefer och hade sina medarbetares förtroende.

På det amerikanska TV-bolaget – som kallades Amerikas elakaste företag  – däremot var de anställda upprörda och beskrev företagskulturen som ”djupt färgad av nedlåtenhet och misstro”. Genomförda medarbetarundersökningar visade noterat historiskt låga siffror.

Vad tänker du om det här i kris- och besparingstider?

Vad har du själv för erfarenheter?

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.